Мари Бентц - вашия специалист в измервателната техника.
 
Мари Бентц е сред първите български фирми в областта на индустриалната тегло-измервателна техника, създадена през 1990 година със седалище в черноморският град Бургас. Мари Бентц е производител на автомобилни везни, Ж.П. везни, кранови везни, платформени везни, ценообразуващи везни, лабораторни везни, тензодатчици, претегляща електроника, индустриални системи за измерване на тегло, идентификационни системи и комплексни инженерни решения в областта на теглоизмерването. Мари Бентц е сертифицирана по ISO 9001: 2008 и акредитирана от Deutscher...