Мари Бентц - вашия специалист в измервателната техника.
 

Мари Бентц е сред първите български фирми в областта на индустриалната тегло-измервателна техника, създадена през 1990 година със седалище в черноморският град Бургас.

Мари Бентц е производител на автомобилни везни, Ж.П. везни, кранови везни, платформени везни, ценообразуващи везни, лабораторни везни, тензодатчици, претегляща електроника, индустриални системи за измерване на тегло, идентификационни системи и комплексни инженерни решения в областта на теглоизмерването. Мари Бентц е сертифицирана по ISO 9001: 2008 и акредитирана от Deutscher Kalibrierdienst (DKD-К 53701) за калибриране за везни и теглилки по DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

Ние предлагаме и електрохидравлични тласкачи и спирачки, релейна техника, оборудване за кранове, ел. двигатели на световните лидери в тази област, които са наши партньори.

Мари Бентц предлага за всички продукти гаранционен и извънгаранционен сервиз.