Мари Бентц, Ваш специалист в измервателната техника.