За нас
Мари-Бентц е сред първите създадени български фирми в областта на тегло-измервателната техника от 1990 година със седалище в черноморският град Бургас, като представителство и сервиз на немските фирми GROWA Berlin и OAS-Bremen в България. Още от създаването си Мари-Бентц произвежда и монтира висококачествени електронни автомобилни везни, ЖП-везни и платформени везни по европейски стандарт.
 
През 1991 година Мари-Бентц въвежда в експлоатация първата в България автомобилна везна без шахта с теглещ компютър. Две години по-късно произвежда първата 20-метрова автомобилна везна.

1994 Мари-Бентц монтира първата кранова везна с радиовръзка и дистанционно управление с връзка към интернет.

1995 година – реализира първата система за идентификация чрез магнитни карти при измерването и депониране на смет сметосъбирането.

1996 година фирма Мари-Бентц въведе в експлоатация първата промишлена везна с баркод система.

1998 година Мари-Бентц е удостоена със златен медал от Пловдивския Технически Панаир - знак за качествени продукти, свързан с безупречно обслужване.

Мари-Бентц изгради през 2007 година успешно динамична везна.

Мари-Бентц е сертифицирана по международните стандарти за качество ISO 9001:2015 и EN ISO/IEC 17 025:2005.

През 2008/2009 година Мари-Бентц изгражда с финансовата подкрепа на Европейския съюз ,ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013”, Операция “Покриване на международно признати стандарти“ собствена калибровъчна лаборатория – “ЛАБОР БЕНТЦ “ за калибриране на средства за измерване на маса с издаване на DKD-калибровъчен сертификат.

Днес Мари-Бентц е водеща фирма в областта на теглоизмерването със собсвена еталонна база. Мари-Бентц е гарант за качество, което оценяват както българските, сред които ключови предприятия за българската промишленост, така и чуждестранните ни партньори. Основни пазари на продукцията на Мари-Бентц са страните от югоизточна Европа.