Ценообразуващи везни
Везни / Ценообразуващи везни
За подробна техническа консултация при комплексни решения в областта на теглоизмерването обърнете се към нашите специалисти, те ще Ви помогнат при избора на подходящия за Вас продукт или решение.

Мари Бентц
Ул."Фердинандова" №5
гр. Бургас , п.к. 8000
Тел: +359/56/842808
Фах:+359/56/842324
e-mail:  info@mariebentz.com 
web: www.marie-bentz.com