Сервиз
Мари Бентц предлага за всички свои продукти гаранционен и след гаранцнионен сервиз. За повече информация обърнете се към нашите специалисти.

Мари Бентц
Ул."Фердинандова" №5
гр. Бургас , п.к. 8000
Тел: +359/56/842808
Фах:+359/56/842324
e-mail:  info@mariebentz.com 
web: www.marie-bentz.com